Z hlediska farmakoterapie nemají buněčné soli interakce s běžně užívanými léky. Buněčné soli jsou homeopaticky ředěné, jejich nosič jsou rostlinné polyoly. Diabetici je mohou užívat, rovněž jsou bez lepku a laktózy.

Užívají se per orálně (ústy) a to buď cucáním v ústech nebo necháte tobolky rozpustit ve vodě a postupně po doušcích popíjíte. Důležité je, aby byl „pomalý“ kontakt se sliznicemi. Proto neužívat spolu s jídlem nebo jinými tekutinami než vodou. Užívat lépe před jídlem, časový rozestup není nutný. Právě s ohledem na to, aby tobolky byly v „čistých“ ústech.

Tobolky se mohou cucat najednou, spolu dohromady (v případě kombinací).

Minimální dávkování je 2 tobolky za den, při takovém užívání vydrží balení 3 měsíce. Toto dávkování je už při dlouhodobém užívání, zpočátku může být vyšší. Tzn. podle míry deficitu buněčné soli a příznaků. Např. při zvýšeném pocení se při 3 tobolkách za den neuvidí změny, ale při 6 už se pocení zmírní. Na takovéto dávkování se přijde až vlastní zkušeností a znalostmi, co daná sůl „provádí“.

Při akutních stavech (infekt, horečky, křeče, aj.) se dávkuje 1 tobolka co 15 minut. Maximální dávka omezená není (pouze při nadměrném užívání může dojít k průjmům jako u žvýkaček). Při křečích, menstruačních bolestech aj. je lepší rozpustit 7-10 tobolek v teplé vodě a poté pomalu vypít. Může se opakovat 3x.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16441915/ – o isomaltu jako nosiči.

Výrobce Biomineral používá nosič isomalt, který je vhodný i pro diabetiky a při intoleranci na laktózu.Výrobce Adler používá laktózu a kalcium-behanát, nepoužívá magnesium stearát. Je registrován jako léčivý přípravek SÚKLem.

Dávkování firmy Adler – 6 – 10 tablet denně. Při akutních stavech stejné dávkování.