Při objednání zboží a kliknutím na tlačítko „Objednat“ na stránce „Pokladna“ formuláře udělujete dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), o ochraně osobních údajů (v platném znění) Martinu Zulákovi, Palkovice 49, 739 41 (dále jen správce) a to:

a) v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefon, název firmy

b) za účelem uzavření kupní smlouvy v e-shopu www.obchod.martinzulak.cz,

c) použití e-mailové adresy k marketingovým aktivitám správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;

d) po dobu nezbytně nutnou.

e) Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči Martinu Zulákovi učiněno písemně.

f) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k osobním údajům, nechat je aktualizovat nebo opravit, chtít omezení zpracování, kopii osobních údajů, přenos osobních údajů nebo po mně požadovat výmaz.